2013. június 20., csütörtök

Megyei Fotópályázat


A Nemzeti Művelődési Intézet az Esztergom-Kertvárosi Féja Géza Közösségi Házzal együttműködve meghirdeti a IV. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázatot, melynek lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Jelentkezési határidő és a munkák elküldésének határideje: 2013. augusztus 02.
A pályázat célja: vándorkiállítás rendezése
A pályázat témája: Digitális pillanatok Komárom-Esztergom megyéből
A fotópályázaton bárki részt vehet az ország egész területéről, életkortól és foglalkozástól függetlenül.
A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, amelyek 2-3 évnél nem régebben készültek. Az előző évi pályázaton kiállított képeket a pályázatból kizárjuk.
Egy pályázó maximum 10 db DIGITÁLIS képet küldhet be e-mailben, vagy CD-n (a CD-ket nem áll módunkban visszaküldeni, de megőrizzük egy évig, és igény esetén személyesen átvehetők az esztergomi Féja Géza Közösségi Házban). Sorozat nem adható le, csak egyedi kép. A kiállítási képek nagyításának költségét a rendező intézmény vállalja.
A beküldött alkotások optimális felbontása: 300 DPI, A/4-es méret. Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg a 10 Mb-ot! Óriáslevelet, tömörítést nem fogadunk és nem csomagolunk ki.
A pályaművek file neve a következő adatokat tartalmazza ékezet nélküli betűkkel írva: a pályázó CSALADNEVE_KERESZTNEVE_Akeprovidcime JPG kiterjesztésben.
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek meg a file névben olvasható adatokkal. A nevezési lap letölthető a http://fejageza.uw.hu oldalról a fotópályázat menüpontból, vagy személyesen is kérhető Esztergomban, a Féja Géza Közösségi Házban előzetes időpont-egyeztetés után. A nevezési lap beküldhető e-mailben is, de csak doc formátumban. A nevezési lapra kérem, írják rá a nevezési díj befizetésének napját és a befizetés módját.
A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 2000 Ft/fő, attól függetlenül, hogy hány fotót küldtek be. A nevezési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják a szervezők fordítani.
A nevezési díjat személyesen is be lehet fizetni Esztergomban a Féja Géza Közösségi Házban, vagy postai „rózsaszín” csekken a következő címre:
2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50. Ebben az esetben feltétlenül írják rá a csekkre, hogy „KÖZMŰVELŐDÉS - fotópályázat”.
Internetes beküldési cím: husz.kata@nkki.eu, vagy személyesen leadható CD-n (előzetes időpont-egyeztetés után), illetve postai úton: 2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50.
Díjazás: 1-5. díj: oklevél és tárgyjutalom. A zsűri által beválogatott alkotások egy megyei vándorkiállításon kerülnek bemutatásra, melynek első helyszíne: Esztergom-Kertváros, Féja Géza Közösségi Ház.
A zsűri a beadott fotókból válogatja ki a megyei kiállításon bemutatásra kerülő műveket (helyszín: Esztergom-Kertváros, Féja Géza Közösségi Ház), illetve a megyei kiállításra javasolt művekből a legjobbakat 2013 őszétől Megyei Vándorkiállításra küldi.
Jelentkezési határidő és a munkák elküldésének határideje: 2013. augusztus 02.
Zsűri: 2 megyén kívüli, valamint 1 megyei szakértő.
Zsűrizés: 2013. augusztus 15-ig.
Értesítés a zsűrizés eredményéről: a http://fejageza.uw.hu oldalon augusztus 21-től.
Az eredményhirdetés 2013. szeptember 05-én a pályaművekből rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitója alkalmával lesz Esztergomban, a Féja Géza Közösségi Házban.
Kiállítás időpontja, helyszíne:
2013. szeptember 5. (csütörtök) 17.00 Esztergom-Kertváros, Féja Géza Közösségi Ház.
2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50.
Telefon: 33/555-605
E-mail cím: fejageza@gmail.com
Honlap címe: http://fejageza.uw.hu
A fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhetők:
Husz Kata 30/748-0671
Tóth Tamás 20/463-2356

2013. június 3., hétfő

Árad a Duna Nyergesújfalunál isAz árvízi helyzetről és a Duna vízállásáról, az árvízvédelmi készültségről itt tájékozódhat:
http://www.vizugy.hu/

Árad a Duna I.
IV. Komárom-Esztergom Megyei Nyári Alkotótábor

Kedves Alkotók!

A Nemzeti Művelődési Intézet idén újra meghirdeti a IV. Komárom-Esztergom Megyei Nyári Alkotótábort
nem hivatásos képzőművészeknek, melynek lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája.

A tábor időpontja: 2013. július 15–21.

A tábor szakmai vezetője: Dóri Éva vizuális nevelőtanár

A tábor további szakmai előadói:
Görözdi Géza grafikus, Atlasz Gábor festőművész

A Nemzeti Művelődési Intézet idén is szeretne lehetőséget biztosítani a megyében élő alkotók számára kreativitásuk kibontakoztatására és a szakmai fejlődésre. A tábor tematikája úgy került összeállításra, hogy minél színesebb, sokrétűbb ismerettel, tapasztalattal segítse a programban részt vevő amatőr művészek munkáját. A táborban készült alkotásokból kiállítást rendezünk a megye több helyszínén.

A tábor elméleti és gyakorlati programjai:
·        A látvány célirányos megfigyelése, analízise, lényegkiemelés, absztrakció
·        Alak és térábrázolás
·        Kreatív képességeket fejlesztő vizuális feladatok, játékos témák
·        Önálló kifejezési tevékenység a megismert ábrázolási módok, konvenciók felhasználásával
·        Tudatos anyag- és eszközhasználat

Szükséges eszközök: rajztábla, tempera, egyénileg kedvelt színanyagok és rajzlapok, esetleg alapozott felületek.

A tábor díja: 10.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2013. július 01.

A tábor minimum 10 fő jelentkezésével indul.
Az alkotótábor nem bentlakásos, az ár az étkezést és a szállást nem tartalmazza.

További információ:
Husz Kata
módszertani csoportvezető
Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája