2014. március 23., vasárnap

Tenenbaum a háziátok

Március 27-én 19 órától az AdyFILMKLUB-ban a Tömegszervezeti Székházban 19 órától. Belépő nincs!

2014. március 21., péntek

a képek beszélnek

Március 20-án ismét kampányrendezvény színhelye volt a Térségi Közösségi Ház. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő tartott lakossági fórumot a konferenciateremben.

2014. március 17., hétfő

FEKETE FERENC DÍSZPOLGÁR BÚCSÚZTATÓJA


Tisztelt Gyászoló  Családtagok, tisztelt Barátok, Kollégák, Ismerősök!

Tavasszal, amikor a teremtett világ minden színében pompázik és a megújulásra készülünk, a halálhír irreális elem életünkben. Fekete Ferenc, városunk díszpolgára, életének 90. évében, megtért a Teremtőhöz, és ma kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel gyűltünk itt össze, hogy végső búcsút vegyünk Tőle.
Most a testtől búcsúzunk, azonban mindörökre velünk marad lelke, az emlékek, és feledhetetlen személyisége. "Hallgasd emléked, mit beszél, fordulj a múlt csodáihoz!" -- írja a költő. Tegyük ezt most, idézzük fel életét, alakját, tulajdonságait, amelyek sokáig élnek majd a hozzá közel állókban, az őt ismerőkben, tegyük ezt mindannak tiszteletére, amit élte során véghez vitt.
Fekete Ferenc – ahogyan neveztük, „Feri bácsi” -, Kesztölcön szlovák nemzetiségű családban született, ott élt családjával mindaddig, míg 1946-ban Nyergesújfalura került és a kevéssel korábban alapított  Magyar Viscosa RT-ben kezdett el dolgozni.
Feri bácsi a gyárban végzett laboráns munkája mellett tanult, képezte magát, így szerzett vegyészmérnöki diplomát.
A Munkástanács támogatásával a Magyar Viscosagyár igazgatója lett, majd ebben a beosztásban dolgozott 1967. áprilisáig. Később, nyugdíjba meneteléig, termelési és kereskedelmi igazgatóként szolgálta a gyárat.

Nyergesújfalun találta meg élete párját, akivel 1949-ben házasságot kötött és családot alapított.
Neve és tevékenysége összeforrott Nyergesújfaluval. A városi rang elérését lehetővé tevő gazdasági fejlődés elválaszthatatlan nevétől és munkásságától: igazgatósága idején Nyergesújfalu községből nagyközséggé nőtte ki magát. Fejlődött a gyár, fejlődött a település. Szerette a községet, a várost, szerette az embereket. Meghatározó szerepe volt a gyárhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó fejlesztésekben, közülük a Duna-parti és a Május l téri lakótelep létrehozásában, a művelődési ház építésében.
Nemcsak ő szerette a várost és az embereket, hanem tisztelet és szeretet övezte a vezetőt és a magánembert - gyáron belül és gyáron kívül. Aktív társadalmi tevékenységet végzett, nem csak a helyi közéletben, hanem megyei szinten a nemzetisége vonatkozásban is.
Mindezen vezetői és emberi vonásaira tekintettel 1998-ban Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag szavazta meg a közért és az emberekért végzett áldozatos, becsületes munkájáért, tevékenységéért a NYERGESÚJFALU VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet részére, mellyel abban az évben az  augusztus 20-ai ünnepség keretében kitüntették.
Fekete Ferenc észrevétlenül, szerényen és csendesen, családja körében élte életének utolsó évtizedeit. Mint díszpolgár meghívást kapott önkormányzatunk minden ünnepi rendezvényére: Feri bácsi jött, mosolygott és örömmel beszélgetett mindenkivel. Érdeklődve hallgatta a várost érintő, a város életét, fejlődését meghatározó terveket, elképzeléseket.
Türelem, jó kedély, kitűnő alkalmazkodóképesség jellemezte, minden korosztállyal megtalálta a kellő hangot. Könnyen teremtett kapcsolatot, optimista természetét, sziporkázó személyiségét a körülötte lévők hamar elfogadták, és akik mélyebben megismerhették, megszerették.

Tudjuk, az emlékezés tovább szakítja a sebeket, és az elmondottakat ismerjük, és különösen legjobban tudják azok, akiknek most legnagyobb a bánatuk.

De el kellett mondani, mert kedves Feri bácsi, a példa követendő.

Őrizzük meg mindannyian emlékezetünkben életörömét, tetteit, szeretetét.
Mihelik Magdolna

Búcsú Gálné Drajkó Máriától...


Fájdalmas búcsú Gálné Drajkó Máriától

Március 17-én 15 órakor végső nyugalomra helyezték Nyergesen az Öreg Temetőben Gálné Drajkó Mária tanárnőt, a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóhelyettesét. A csendes szertartáson családja, városunk jelenlegi és volt vezetői, kollégái, tanítványai, tisztelői vettek részt. Az egyházi szertartást Molnár Alajos plébános úr végezte, a város nevében Zara Melinda igazgató búcsúztatta Marikát. Emlékét örökre, kegyelettel őrizzük!

Búcsú Fekete Ferenctől

< Kattintás a képre >

2014. március 16., vasárnap

Szeles, esős március 15-i ünnepség

A zord időjárás ellenére szép számú közönség jelenlétével ünnepelte Nyergesújfalu Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit. Az ünnepség kezdetén mégcsak a szél erősödött meg - a program végére szakadni kezdett az eső. Mohácsi Attila színművész már a zuhogó esőben énekelte Marius dalát.
A hősi küzdelemre Mihelik Magolna polgármester emlékezett, a Szabolcsi Bence Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara Térségi Közösségi Ház lépcsőiről kísérte az ünnepséget. A megemlékezésen országgyűlési képviselőnk, Völner Pál is részt vett.
Idén a márciusi havazás legalább elmaradt :-)

2014. március 12., szerda

a képek beszélnek


Március 12-én kampányrendezvény színhelye volt a Térségi Közösségi Ház. A téren demonstrálók is fogadták a kampányolókat. A teremben ilyen képet rögzíthettünk.


2014. március 11., kedd

Nekrológ Gálné Drajkó Máriáért


Fájdalommal hallottuk a hírt, örökre elment közülünk kollégánk, barátunk Gálné Drajkó Mária.

Marika 1987-től az Eternit Általános Iskola, majd ezt követően jogutódja, a Kernstok Károly Általános Iskola pedagógusa volt. 1985-től az iskola eterniti telephelyének igazgatóhelyettese, 2012 januárjától az iskola nevelési igazgatóhelyettese.

Több mint 25 éven keresztül nevelte, oktatta lelkiismeretes munkával a rábízott gyermekeket. Tanárként, igazgatóhelyettesként nagyon sokat tett a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedéséért, pályája során mindvégig kiemelt feladatnak tekintette a tehetséggondozást, a nehézhelyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását. Gyermek, szülő, kolléga bármikor, bátran fordulhatott hozzá, soha senkinek semmire nem mondott nemet. A családokkal való kapcsolata is példaértékű volt, nem ritkán magánjellegű gondjaikkal is felkeresték. Vezetőként, pedagógusként maximálisan kiállt a tanulókért, a kollégákért. Toleráns magatartásával, emberségével, elhivatottságával mindig példát mutatott kollégáinak.

Marika neve összeforrt az eterniti családi nappal, a városrészi karácsonnyal, az ünnepi műsorokkal az idősek otthonában és számos más programmal, melyeket kollégáival közösen szervezett, ám a „motor” elvitathatlanul ő volt.

A hátrányos helyzetű gyermekekért végzett évtizedes munkája elismeréseként 2012-ben a Komárom–Esztergom Megyei Közgyűlés Vályi István Díj kitüntetésben részesítette.

Kitartásával, akaratával szinte mindig célba ért, legyőzte a nehézségeket. A lehetetlent nem ismerte. Betegségéhez is így állt hozzá, vasakarattal küzdött az utolsó percig. Élete legnagyobb harcát, az utolsót sajnos elvesztette. Ám ebben is példát mutatott nekünk itt maradóknak. Személyében értékes pedagógust, kollégát, pótolhatatlan barátot vesztettünk el.

Nyugodj békében, szívünkben örökké élsz!
(Nagy Sándor)

2014. február 22., szombat

Fafaragó+pipagyűjtő | kiállítás a Kernstok Galériában

Ács András fafaragó és Aranyos Antal pipagyűjtő kiállítása 2014. február 28-án 17 órakor a Kernstok Galériában.

2014. február 13., csütörtök

Véradás február 14-én


Véradás Nyergesújfalun a Tömegszervezeti Székházban (Nyergesújfalu, Bartók B. u. 2. 2014. február 14. péntek 10.30-15.30 között.

2014. február 11., kedd

Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére


képünk illusztráció | forrás: http://kapcsolat.hu/blog/kultura/8899-pilinszky-janos-francia-fogoly

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2014 szeptemberében önálló kiállítás megrendezésével készül az első világháború kitörésének 100. évfordulójára.
A levéltári anyag gazdagítása miatt és azért, hogy a kiállítás látványos, személyes élményt nyújtó legyen minden korosztály számára, a családok birtokában lévő tárgyi és írásos emléket is szeretnénk felhasználni. Ehhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik rendelkeznek az első világháború idejéből származó családi fényképekkel, a keleti és a déli frontokon harcoló családtagok által hazaküldött levelekkel, háborús relikviákkal, illetve a hadifogság idejéből származó emlékekkel, vagy az otthon maradottak által megőrzött felhívásokkal, plakátokkal, élelmiszerjegyekkel stb., jelentkezzenek a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának Esztergom, Vörösmarty utca 7. szám alatti épületében. Telefonszám: (33) 500-405; E-mail: info@kemarchiv.hu
A gyűjtés 2014. február 3 – május 31. között munkanapokon 8-tól 16 óráig történik a Levéltárban. A fényképeket és a dokumentumokat természetesen csak kölcsönkérjük, a digitalizálást (szkennelést) követően azokat rögtön visszaadjuk a tulajdonosaiknak. A Levéltár tervezi, hogy a tulajdonosok a számukra kedves és fontos dokumentumaikról, illetve tárgyaikról, és az azokhoz fűződő személyes, vagy családi emlékeikről a kiállítás megnyitóján megosszák gondolataikat a közönséggel.

Szíves segítségüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
Csombor Erzsébet
Igazgató
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár

ÁLLATI FARSANG :-)


2014. február 9., vasárnap

Polgári Kör találkozó | február 12-én este hatkor

A nyergesújfalui Polgári Kör soron következő találkozóját 2014. február 12-én, szerdán 18:00 órakor tartja. Helye: Nyergesújfalu, Tömegszervezeti Székház (Bajóti út). Várjuk tagjainkat és minden érdeklődőt. PK elnökség

2014. február 2., vasárnap

Matsuko emlékére | ADYFILMKLUB február 6-án

Japán filmet nézhet az érdeklődő Bakes Csabával a Tömegszervezeti Székház (Nyergesújfalu, Bartók B. u. 2.) emeleti kistermében február 6-án este 7-től.

2014. február 1., szombat

Fogadónap a Városházán

Tájékoztatjuk a Hírmondó Olvasóit, hogy Mihelik Magdolna polgármester és Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna fogadónapja a polgármesteri hivatalban:
►2014. február 10. (hétfő) 13:00 órától 17:30 óráig.
A fogadónapokra előzetes telefonos (514-321), vagy személyes bejelentkezés (titkárságon) és időpont-egyeztetés szükséges - a várakozás elkerülése érdekében.

FORRALT BOROS DÉLUTÁN | február 8-án a pincéknél

A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN IDÉN IS MEGTARTJUK A FORRALT BOROS DÉLUTÁNT A SZENT DONÁT TÉREN.
2014. FEBRUÁR 8. DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR A SÁTORNÁL 200,-FT/DB ÁRON JEGYEK VÁSÁROLHATÓK, AMIVEL FORRALT BOR, TEA, ZSÍROSKENYÉR FOGYASZTHATÓ. EGYESÜLETI LOGÓVAL ELLÁTOTT BÖGRÉBŐL KORTYOLHATJUK A FELMELEGÍTŐ NEDŰT - AMIT 600,- FTOS ÁRON MEGVÁSÁROLHATUNK EGY ADAG AJÁNDÉK ITAL KÍSÉRETÉBEN. TÁBORTŰZRŐL, JÓ MUZSIKÁRÓL, KELLEMES HANGULATRÓL GONDOSKODUNK. TISZTELETTEL VÁRUNK MINDENKIT: NYERGESI PINCEGAZDÁK EGYESÜLET

35 év 35 kép | kiállításmegnyitó a Térségi Házban ma délután

Sarkadi Márton fotói 2014. február 1-én 16 órakor a Térségi Közösségi Házban.

2014. január 28., kedd

A telefonhívás

- Halló! Jó reggelt kívánok! A sssssszzzzzzszszskrkcst tazási irodától hívom, és örömmel tájékoztatom ssssssssszszszszszttttrkrkrkcsssz nyerte a fődíjat egy darab ssssszszszsrtrkcss az Ön által meghatározott helyre.
- Igen, halló, nem jól hallom, belezúg itten néha – a férfi óvatosan, hogy a családját fel ne ébressze, kislisszolt a bódé elé. Néhány hónapja költöztek csak ide, amikor az itteni építkezésen munkát kapott. Nagy örömére, végre emberszámba vették, és fekete bőre ellenére darukezelői minőségben dolgozhatott. Az utazási költséget megspórolandó, idehozta a családot is, egyelőre egy átmeneti fabódéba, de ha elkészülnek a felvonulási épületek, az egyikben lakást kapnak az építkezés idejére.
Meredith és az ikerlányok talán nem ébredtek fel a telefon berregésére. A lányok négy évesek voltak és hétalvók, Julius szemefényei.
- Egy pillanat türelmet, állítok erősebb kimeneti jelet ssssszszstrzzszs …. Nos, míg a gép Ön helyzetére fókuszál, elismétlem cégünk ajánlatát…
- Bocsánat, ez valami tévedés lesz, és nem jelentkeztem semmilyen sorsolásra és a telefon sem az enyém, a munkahelyemtől kaptam az alkalmazásom idejére.
- Ön Julius Dreamer, Roll-ból, a Gilla folyó partján Phoenix-től nyugatra, nyolcvan mérföldre…?
- Igen, de nem értem mi ez az egész?
- Nagyon egyszerű, a központi számítógépünk havonta kisorsol valakit, aki a cégünk által szervezett utazások egyikén ingyenesen részt vehet.
- Na de, mégis hány fő részvételével, mennyi időre…?
- Nos, a bemutatóink harminc másodpercesek, az utazások tíz kerek perc és egy főre szól a lehetőség.
- Mi van? Maga viccel velem? Tíz percet mondott? Annyi idő alatt a phoenix-i Greyhound állomásra se érek be.
- Ó! Ön már járt a Greyhound phoenix-i múzeumában? De irigylem ezért. Évek óta ígérgetem a gyerekeimnek, de még nem sikerült eljutnunk oda. Na de, visszatérve az Ön lehetőségeire, a gép jelezte, hogy sikerült Önt megtalálnia, így ha nincs ellenére az első harminc másodperces demónkat
el is indítom!

A férfi megszédült. Először azt hitte a föld rezdült meg alatta, de aztán rájött, stabilan áll csak a környezete változott meg. Eltűnt a bódé, a gátépítés gépei, az odadeponált földkupacok, a félig sem kész gátkezdemény… Helyette sivár, kietlen, éles árnyékokkal szabdalt, köves, poros környék, néhány tíz méterre valamilyen fémszerkezet, odébb egy amerikai zászló fémpálcán, érdekes módon mozdulatlanul, mégis mintha lobogna, csak megfagyott volna…
- Amit most lát az Apollo 11 leszállási helye a Nyugalom Tengerében, a Sas landoló és kilövő állványával, a zászlót pedig Armstrong helyezte el 1969. július huszadikán a Moltke kráter peremén, Öntől balra pedig a lézertükör, amit szintén akkor telepítettek oda… Kérem, hogy ne mozogjon
és ne tegyen hirtelen mozdulatot, nehogy az erőtér felhasadása miatt elszökjön az ön transzport buborékának levegője…
- De… Ezt hogyan… Nem értem… Hiszen ezek a holdon maradtak!
- Uram Ön nagyon tájékozott! Igen, úgy döntött az ENSZ kulturális bizottsága, hogy ezeket a relikviákat nem egy múzeumban őrzik, hanem az eredeti helyükön hagyják.
- De, akkor én most hogyan látom és milyen buborék és mi ez az egész…?
Megrezzent a környezete és ismét az építkezés ismerős környezetét látta maga körül. Döbbenten szorította a telefont a fülére.
- Nos, ez volt az első demónk kérem, nézze meg a következőt, ez történelmi túra, ha esetleg azt kedvelné…

Ismét megremegett a szeme előtt elterülő hétvégi munkaszüneti képét mutató munkaterület…
Mintás mozaikpadlóval ékes teremben álltak fehér köntösükben mezítláb papok, a birodalom főtisztviselői, a hadügyminiszter és a vezérek, akik hivatalosak voltak a fáraóhoz. XII. Ramszesz ő szent felsége tanácskozás előtt, szokása szerint, kápolnájában áldozatot mutatott be az isteneknek. Időnként a belső termekből ki-kiszaladt hol egy pap, hol egy tisztviselő jelenteni, mennyire haladt már előre a szertartás.
- Őfelsége most törte fel a pecsétet a kápolnában... Már mossa a szent istenséget... Már öltözteti... Most csukta be az ajtót...
A belső szobákból csengettyűszó, fegyverzörej verődött ki. A nagy terembe bevonult kettős sorban egy szakasz testőr, aranyos sisakban, mellvérttel, kivont karddal, mögöttük két sorban papok, végül rabszolgák hordta trónján megjelent maga a fáraó, akit szinte körülfelhőzött a tömjénszórók füstje.

Egyiptom ura, XII. Ramszesz, már hatvanadik évében járt, arca megráncosodott. Fehér tóga volt rajta, fején aranykígyóval ékes piros-fehér föveg, kezében hosszú pálca. Amikor a kíséret megjelent, mindenki arccal földre borult. A fáraó gyaloghintója megállt egy baldachin előtt, amely alatt dobogón
ébenfa trón állt. A fáraó nagyon lassan kiszállt a gyaloghintóból, egy pillanatra végignézett a jelenlevőkön, aztán a trónra ülve, a terem párkányára szegezte szemét; egy kék szárnyú, rózsaszín golyó volt odafestve, körülötte zöld kígyók. A fáraótól jobbra állt a főkancellárius, balra, bottal a kezében, a főbíró, mind a ketten óriási parókával. A bíró adta jelre mindenki leült vagy letérdelt a padlóra, a főkancellárius pedig a fáraóhoz fordult… Nem ismerte a nyelvet, ahogy az emberek beszéltek, de a telefonban már hallotta is:
- Természetesen, ha ezt a túrát választja a kedves ügyfél, akkor biztosítunk hozzá fordítógépet is.

Fent a darufülkében sokat olvasott, amikor éppen nem volt emelni való, ilyenformán nem volt idegen tőle a sci-fi irodalom, de azért ez meghaladta a befogadó képességét. Lázasan törte a fejét, mit tegyen… A megrezzenő kép és az újra megszólaló hang hatására, döntött és bátortalanul szólalva kérdezte:
- Csak előre lekötött programjai vannak, vagy kérni is lehet?
- Természetesen kérhet is. Mit szeretne?
- Nos, a lányaim születésénél nem lehettem jelen az akkori munkám miatt. Az megoldható lenne?
- Ó, micsoda remek kérés. Uram, Önt szívesen alkalmaznánk reklám szakembernek is. Mi a cím és az időpont, hogy beprogramozhassam a gépet?
- Maricopa Medical Center 2601 E. Roosevelt Street Phoenix, Arizona 85008 szülészeti osztály. 2007. január 15. délután négy óra. Lehetne most utazni?
- Hogyne, Uram. Meg is van az adatbevitel, parancsoljon…A buborék egyirányú, azaz Ön mindent hall és lát, de a buborékból nem mehet ki semmi és Önt sem látják. A mozgás vezérlése a lábbal történik, mintha a valóságban gyalogolna. Jó utat Uram.

Tulajdonképpen meg sem lepődött, ahogy a környezet képe a kórházra váltott. Emlékezett a szülőszoba számára, így oda indult. Nem volt biztos a buborék mozgási képességeiben, ezért egy nővér mögött surrant be a helyiségbe. Meredith feküdt azon a kínpadon, felpolcolt lábakkal,
mellette két nővér törölgette és utasította, mikor mit tegyen, lábai között a doktor éppen befejezte a gátmetszést… Felszólt az asszonykának, hogy na, most nyomjon! Pár perc alatt megjelent egy csapzott, rövidke hajú fejecske, szigorú arckifejezéssel, mintha felháborodna az őt ért zaklatáson.  Samantha, motyogta a férfi, megfeledkezve arról, hogy úgysem hallhatják.
- Uram!
Mintha a mindenségből jött volna a hang, hiszen a telefonját eltette.
- Uram – Hangzott ismét. – Van egy kis problémánk…
- Kicsit nem lehetne várni? Emily még nem jött meg.
- Sajnálom Uram, de egyrészt a túra ideje is lejárt, másrészt –roppant restellem- de hibát követtünk el valahol a rendszerben. Megmondaná a pontos időt? Rezzent a kép és újra az építkezésen volt a lakásuk előtt.
- Reggel hat negyvenöt.
- A dátumot is, ha lenne kedves!
- 2011. június 22. Miért kérdezi?
- Nem tudjuk mi okból történt a téves időbeli kapcsolás, de nem lett volna szabad Önt elengednünk erre az útra. Őszinte sajnálatomra a Rendkívüli Helyzetek Protokollja 4.-es pontját kell alkalmaznom…
- Az mit jelent?
- Minden jót Uram!

Felriadt. Első gondolata az volt, hogy talán a telefonra ébredt, de ránézve a kijelzőjére, ikerlányai képét és az időt jelző stilizált órát látta. Körülnézve a bódéban, a békésen szuszogó gyermekeket és az elnyílt szájjal alvó feleségét szemlélte szeretettel. Elégedett sóhajjal csendesen feltápászkodott és óvatos mozdulatokkal nekiállt reggelit készíteni a családjának.
Julius Dreamer
http://juliusdreamer.blogspot.hu/

Leesett az első hó Nyergesen... :-)

...a főúton egy kamion sárvédőjéről az úttestre - messzebbről vonszolhatta egészen idáig.

Major Attila: A jó zene hallgatása is ünnep
Most Hozzátok szólok idősebb korosztály tagjai. Ti vagytok, akik idő, vagy önbizalomhiányra hivatkozva nem mertetek eddig  ismerkedni a számítógéppel. Pedig ideje lenne! Mindig akad rokon, barát aki segít. Kezdetnek untig elég egy használtan vett masina, lehetőleg új monitorral, billentyűzettel. Ha alkalom, lehetőség adódik érdemes egy tanfolyamot is elvégezni. Aki tudja használni az írógépet, már előnyben van. Én ezért vágtam bele, még a tanfolyamot is kihagytam. Az internet nem más, mint több millió egymással összekötött számítógép hálózata. Munkaszüneti napokon adódhat némi szabadidő. Kikapcsolódásra csodát tehet egy jó könyv. Ha elapadna a kedvünk, remek megoldás, ha régebbi kedves zeneszámokat keresünk magunknak. Például a számítógépen: You Tube –  Google Chrome. Persze ehez már hangszóró is kell.
Én csak a saját kedvenceimről tudok beszámolni: a bibliai hangú Leonard Cohen, vagy a hangjával bravúrosan játszani tudó Randy Crawford. Esetleg a varázslatos előadó B.B. King és Tina Turner „Magántáncos” című száma. Azután az elnyűhetetlen „Hotel California”  The Eagles együttessel. Stingnek, a számomra megunhatatlan „Fragile” /törékeny/ című dala, lehetőleg a legelső, mezítlábasan, „kalóz frizurával” magányosan gitározó klipjén.Vele még egy nagyon szeretett, gitáros társával előadott duett a Zorán által is feldolgozott: „Shape Of My Heart”. Igazi lelketérintő zene. Majd Santana – „Blach Magic Women with sensational belly dancer”. És ha a Lejátszási listára kattintunk, csak úgy sorjáznak a számok. De lehet Eric Clapton „ Layla”, vagy akár az ellenállhatatlan Gary Moore a „The Loner” és a „Still Got The Blues (Live) dalával. Akinek ez kevés, ajánlhatom Dire Straits slágereket, vagy Led Zeppelintől egy szelídebbet: „Stairway to Heaven Live”. Az annak idején még kimondhatatlannak tűnő nevű Creedence Clearwater Revival csapatot. Egyik sikerüket a „I Put Spell on You”t  Nina Simone és Joe Cocker is előadta, most is hallgathatók, kiválóak! De szerintem a legjobb Mica Paris kreol énekesnő előadásában, David Gilmour gitárjátékával kísérve, mellettük Jools Holland 1992-ből. És akkor még nem is beszéltünk Elvis Presleyről, vagy a Beatlesről, a Rolling Stone-t meg sem említettük. Vagy, ha valaki más stílusra vágyna,  itt van a lázadó és állandóan kísérletező Lou Reed-től  a tőle szinte szokatlanul szelid: „Perfect Day”. Az olvasás és a zenehallgatás is lehet örömforrás. Csak szánjunk rájuk időt! Megéri!
MAJOR ATTILA
-------------------------------------------------------------
Major Attila írásait, jegyzeteit a papír-Hírmondó olvasói már ismerik. Remélem itt a blogon is megtalálják Őt olvasói. Szerintem érdemes!
Kákonyi Gellért 'bloggazdi'

Doni emléktúrával tisztelegtekAz arcok ismerősek lehetnek a képekről, hisz most már évek óta októberben Csepel teherautóval járjuk velük Nyergesújfalut és a környéket :-)

Az eseményről itt: http://www.mediaklikk.hu/mediatar/
a 2014. január 27-i MA REGGEL  c. műsorában (1 óra 14 perc táján) talál még riportot.

2014. január 25., szombat

Hóesésben menetelő katonák emlékeznek a doni hősökre

A Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezésében immáron 14. alkalommal emlékeztek emléktúrával a doni csata évfordulóján. Idén Szombathelyen és környékén masíroztak a korhű egyenruhát viselő honvédek.
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/katonak_masiroztak_be_balogunyomba_doni_emlektura
2014. január 21., kedd

Közmeghallgatás

Tisztelt nyergesújfalui Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. március 3-án (hétfő) 17.00 órakor a Kernstok Károly Általános Iskola eterniti telephelyén
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.) és 2014. március 4-én (kedd) 17 órakor
a Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében (2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.) KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
2. Egyebek
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!
Nyergesújfalu Város
Önkormányzati Képviselő-testülete nevében:

Mihelik Magdolna

2014. január 20., hétfő

Kávé és cigaretta | AdyFILMKLUB

...az AdyFILMKLUBBAN január 23-án a Tömegszervezti Székház emeleti kistermében este 7-től...
<br />

2014. január 19., vasárnap

Erzsébet-program | forrás: www.nyergesujfalu.hu


Az Erzsébet-program, amelynek két alappillére a szociális üdültetés és
a gyermektáboroztatás, széles társadalmi rétegeket érintve többek
között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a gyermekek számára
biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
A harmadik évébe lépő Erzsébet-program keretében összesen 62 pályázat
került kiírásra, amely az első évhez képest több mint kétszeres
bővülést jelent a pályázati kiírások számát tekintve.
2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális üdülési pályázatok:
1) Fogyatékossággal élő pályázók számára
2) Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán
3) Nagycsaládos pályázók számára
4) Nyugdíjas pályázók számára
Nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára
meghirdetett szociális üdülési pályázatok felnőtteknek 5000,
gyerekeknek pedig 2500 forintos önrész mellett nyújtanak üdülési
lehetőséget. A 2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális
üdülési pályázatokon igénybe vehető üdülők száma közel 50.
Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán pályázat
A szociális üdülési pályázatok újdonsága a nyugdíjasok számára
meghirdetett ,,Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán"
pályázati felhívás, amit 2500 forintos önrész befizetése után az
ország 60 gyógyfürdőjéből választva lehet legalább 5, de akár 33
alkalommal is igénybe venni. A fürdőhelyszínek listája megtalálható az
Erzsébet-program honlapján az Üdülők és Szállásfoglalás menüpontban.
A Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán című pályázati
felhívásban foglaltak szerint a kedvezményezettek köre azon belföldi
illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő 60. életévét betöltött
személy, akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja
meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik. Tekintettel a pályázati kiírásban foglaltakra, jelen
felhívásra azon személy nyújthat be érvényesen pályázatot, aki a
pályázat benyújtásának napján a 60. életévét betöltötte.
A fürdőbelépésre jogosító pályázat adatlapjának kötelező mellékletei:
o a pályázó nevére kiállított 2013. évi NYUFIG-igazolás;
o Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu
    honlapról letölthető formanyomtatványon csatolandó.

Nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési pályázat
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60.
életévét betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a 147.000 Ft-ot, valamint további adóköteles
jövedelemmel nem rendelkezik. Az elektronikus formában benyújtott
adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat és
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Azon pályázó, aki a Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, a nyugdíjasok számára
meghirdetett szociális üdülési pályázati kiírás keretében már nem
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési pályázat
adatlapjának kötelező mellékletei:
o a pályázó nevére kiállított 2013. évi NYUFIG-igazolás;
o Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu
   honlapról letölthető formanyomtatványon csatolandó.
Pályázatokra való jelentkezés:
A 2014. évi pályázati kiírásokra kizárólag a www.erzsebetprogram.hu
honlapon keresztül lehet jelentkezni.
Benyújtási határidők:
A nyugdíjasok számára meghirdetett fürdőbelépésre jogosító pályázatra
február 15-ig, a szociális üdülési pályázatokra február 28-ig, az
Erzsébet-táborokra pedig március 20-ig lehet jelentkezni az
www.erzsebetprogram.hu honlapon.
Tájékoztatás:
Az alábbi elérhetőségeken az Erzsébet-program szociális üdülési
pályázatairól, az Erzsébet-tábor pályázatairól, a Tavaszi kirándulás,
valamint az Őszi kirándulás pályázatokról kaphatnak felvilágosítást
telefonon, e-mailben vagy személyesen, ahol készséggel adnak
tájékoztatást a pályázás menetéről, vagy nyújtanak segítséget szükség
esetén a pályázásban is.
A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között fogadja
hívásaikat!
Telefon: 06 1 371 3242
E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Országos hálózat segíti a pályázókat  
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a tavalyi évhez hasonlóan idén is
technikai háttér biztosításával segíti az Erzsébet-program pályázóit
annak érdekében, hogy minél egyszerűbb és könnyebb legyen a pályázatok
beadása.
Az Alapítvány négy országos hálózattal - az ifjúsági információs és
tanácsadó irodákat tömörítő Ifjúsági Szolgáltatók Országos
Szövetségével, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tereket koordináló
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel,
az eMagyarország Program végrehajtójával, a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel, valamint a Nagycsaládosok
Országos Egyesületével (melynek irodái kizárólag a nagycsaládosok
számára nyújtanak segítséget) - kötött megállapodást a pályázatok
elektronikus benyújtásának elősegítése érdekében. E szervezetek
irodáiban az érdeklődők a jelentkezéshez minden segítséget megkapnak:
internetkapcsolatot biztosítanak számukra, segítenek az űrlapok
kitöltésében, e-mail cím létrehozásában, vagy akár a szállásfoglalásban.
Idén az ország területén több mint 1000 segítő iroda áll a pályázók
rendelkezésére, amelyek elérhetőségéről az Erzsébet-program Pályázatok
oldalán, a Hasznos tudnivalók rovat Együttműködés szervezetekkel
pontjában tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve a telefonos
ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást számukra a 06 1 371 3242-es
telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között.
Az Erzsébet-program keretében meghirdetett 2014. évi szociális üdülési
pályázatokra történő jelentkezés folyamata
1) A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető
elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be.
2) A pályázó a szükséges csatolandó mellékleteket kitölti/kitölteti,
és aláírva/aláíratva digitalizálja (beszkenneli). Elsőként feltölti a
szükséges mellékleteket, majd kitölti a szükséges pályázati űrlap
adatokat, és véglegesíti pályázatát.
3) A pályázó a pályázat elküldését követően visszaigazoló e-mailt kap,
és az abban található linkre kattintva aktiválhatja pályázatát.
4) Az Alapítvány a benyújtott pályázatot az aktiválást követően 15
munkanapon belül bírálja el, a döntésről a pályázót e-mailben értesíti.
5) A pályázónak az önerőt a kedvező döntésről szóló kiértesítéstől
számított 30 munkanapon belül kell befizetnie az Alapítvány
bankszámlaszámára.
6) Az önerő befizetését követően a nyertes pályázó részére postai úton
kerül kiküldésre az Erzsébet Kártya. Amennyiben a pályázó átveszi az
Erzsébet Kártyát, és az Alapítvány erről megkapja a postai átvételről
szóló igazolást, úgy a pályázóhoz tartozó kártya aktiválásra kerül. A
pályázó az aktiválást követően tud szállást foglalni, interneten az
online foglalási felületen, vagy a telefonos ügyfélszolgálat
segítségével.
Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást
nyertek, és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a
korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési
szolgáltatást.
7) A pályázó a sikeres szállásfoglalásáról minden esetben e-mail útján
visszaigazolást kap.
Erzsébet-tábor 2014
Az Erzsébet-tábor keretében 2014-ben 58 pályázat került kiírásra,
melyből 6 általános, 50 tematikus táborra, valamint Tavaszi és Őszi
kirándulásra pályázhatnak a gyermekek.
Az Alapítvány az Erzsébet-tábor keretében több mint 20 új tábort
hirdetett meg - újdonság a népi mesterségek tábora, az író-olvasó
tábor, vagy a hétfajta speciális sporttábor - és ugyancsak újdonság a
Napközi Erzsébet-tábor program, amelyet a leghátrányosabb kistérségek
közül hatban szerveznek.
Az Erzsébet-tábor keretében megvalósuló tematikus táborok 2014. június
15-én indulnak és 2014. augusztus 29-én zárulnak. A táborok időtartama
6 nap, 5 éjszaka. A pályázók köre a kiírástól függően lehet egyesület,
intézmény, vagy egyéni jelentkező.
Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja
a pályázati kiírásban megállapított összeget, vagy a pályázó
jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni, úgy az önerő összege
egységesen 10 000 forint.
Az Erzsébet-tábor keretében megvalósuló általános táborokra kizárólag
intézmények pályázhatnak. Az általános Erzsébet-tábor pályázati
kiírásaira a pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal
pályázhatnak. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka.
Egyéb kérdésekkel és a pályázatok leadásával, ellenőrzésével
kapcsolatban kérem bizalommal keressenek a:
garliczky.gergo@fidesz.hu vagy a  06-70- 458 5530-as telefonszámon
Üdvözlettel:  Garliczky Gergő
Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő
szociális munkatársa

2014. január 16., csütörtök

Spanyol hangszer volt a nyergesi fiatal jutalma | forrás: kemma.hu

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/spanyol-hangszer-volt-a-nyergesi-fiatal-jutalma-533962

Ebtartók figyelmébe!


a kép forrása: http://kutyastitkok.blog.hu/

 
A világon mindig is lesznek felelőtlen gazdák, kerítésmászó kutyák és rossz kerítések. Sötétedés után különösen ijesztő egy-egy nagyobb testű kutya, főleg falka, különösen a gyorsabban haladó futókra, kerékpárosokra. Napközben a gyerekek, idősek vannak nagyobb veszélynek kitéve.
Több bejelentést kapunk a város utcáin közlekedőktől, legutóbb a Felszabadulás tér - Tó utca környékéről és a Kossuth L. utcából. Mielőtt kedvencünket sétára küldjük, gondoljuk át, ennek milyen következményei lehetnek:
·         tragédiát okozhat: kutyatámadás (főleg falkában), közlekedési vagy egyéb baleset előidézése;
·         veszettség és egyéb fertőzések;
·         gyepmester általi elszállítás és a tartás költségeinek kifizettetése.
Az önkormányzat lehetőségei ezen a téren korlátozottak, hiszen „személyazonosító dokumentumok” hiányában a meglehetősen költséges népszámlálásnál nehezebb feladat a teljes körű, főleg a naprakész regisztráció. A gyepmestert rendszeresen foglalkoztatjuk, azonban kiérkezéséig gyakran eltűnik a kutya. (Kiszállási díja 50 ezer forint+áFA, ami a befogott ebek számával arányosan sokszorozódik, és ez nem tartalmazza a befogadó állatvédő telep tartási költségeit.)
Gondoljunk embertársainkra, ha pedig valamiért érzéketlenek vagyunk mások iránt, tartsunk a kérdés anyagi oldalától: az esti órákban is jön a gyepmester!

Aktuális időjárás

http://www.meteoblue.com/hu/magyarország/időjárás-nyergesújfalu
Kattintson a képre!