2014. március 23., vasárnap

Tenenbaum a háziátok

Március 27-én 19 órától az AdyFILMKLUB-ban a Tömegszervezeti Székházban 19 órától. Belépő nincs!

2014. március 21., péntek

a képek beszélnek

Március 20-án ismét kampányrendezvény színhelye volt a Térségi Közösségi Ház. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő tartott lakossági fórumot a konferenciateremben.

2014. március 17., hétfő

FEKETE FERENC DÍSZPOLGÁR BÚCSÚZTATÓJA


Tisztelt Gyászoló  Családtagok, tisztelt Barátok, Kollégák, Ismerősök!

Tavasszal, amikor a teremtett világ minden színében pompázik és a megújulásra készülünk, a halálhír irreális elem életünkben. Fekete Ferenc, városunk díszpolgára, életének 90. évében, megtért a Teremtőhöz, és ma kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel gyűltünk itt össze, hogy végső búcsút vegyünk Tőle.
Most a testtől búcsúzunk, azonban mindörökre velünk marad lelke, az emlékek, és feledhetetlen személyisége. "Hallgasd emléked, mit beszél, fordulj a múlt csodáihoz!" -- írja a költő. Tegyük ezt most, idézzük fel életét, alakját, tulajdonságait, amelyek sokáig élnek majd a hozzá közel állókban, az őt ismerőkben, tegyük ezt mindannak tiszteletére, amit élte során véghez vitt.
Fekete Ferenc – ahogyan neveztük, „Feri bácsi” -, Kesztölcön szlovák nemzetiségű családban született, ott élt családjával mindaddig, míg 1946-ban Nyergesújfalura került és a kevéssel korábban alapított  Magyar Viscosa RT-ben kezdett el dolgozni.
Feri bácsi a gyárban végzett laboráns munkája mellett tanult, képezte magát, így szerzett vegyészmérnöki diplomát.
A Munkástanács támogatásával a Magyar Viscosagyár igazgatója lett, majd ebben a beosztásban dolgozott 1967. áprilisáig. Később, nyugdíjba meneteléig, termelési és kereskedelmi igazgatóként szolgálta a gyárat.

Nyergesújfalun találta meg élete párját, akivel 1949-ben házasságot kötött és családot alapított.
Neve és tevékenysége összeforrott Nyergesújfaluval. A városi rang elérését lehetővé tevő gazdasági fejlődés elválaszthatatlan nevétől és munkásságától: igazgatósága idején Nyergesújfalu községből nagyközséggé nőtte ki magát. Fejlődött a gyár, fejlődött a település. Szerette a községet, a várost, szerette az embereket. Meghatározó szerepe volt a gyárhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó fejlesztésekben, közülük a Duna-parti és a Május l téri lakótelep létrehozásában, a művelődési ház építésében.
Nemcsak ő szerette a várost és az embereket, hanem tisztelet és szeretet övezte a vezetőt és a magánembert - gyáron belül és gyáron kívül. Aktív társadalmi tevékenységet végzett, nem csak a helyi közéletben, hanem megyei szinten a nemzetisége vonatkozásban is.
Mindezen vezetői és emberi vonásaira tekintettel 1998-ban Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag szavazta meg a közért és az emberekért végzett áldozatos, becsületes munkájáért, tevékenységéért a NYERGESÚJFALU VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet részére, mellyel abban az évben az  augusztus 20-ai ünnepség keretében kitüntették.
Fekete Ferenc észrevétlenül, szerényen és csendesen, családja körében élte életének utolsó évtizedeit. Mint díszpolgár meghívást kapott önkormányzatunk minden ünnepi rendezvényére: Feri bácsi jött, mosolygott és örömmel beszélgetett mindenkivel. Érdeklődve hallgatta a várost érintő, a város életét, fejlődését meghatározó terveket, elképzeléseket.
Türelem, jó kedély, kitűnő alkalmazkodóképesség jellemezte, minden korosztállyal megtalálta a kellő hangot. Könnyen teremtett kapcsolatot, optimista természetét, sziporkázó személyiségét a körülötte lévők hamar elfogadták, és akik mélyebben megismerhették, megszerették.

Tudjuk, az emlékezés tovább szakítja a sebeket, és az elmondottakat ismerjük, és különösen legjobban tudják azok, akiknek most legnagyobb a bánatuk.

De el kellett mondani, mert kedves Feri bácsi, a példa követendő.

Őrizzük meg mindannyian emlékezetünkben életörömét, tetteit, szeretetét.
Mihelik Magdolna

Búcsú Gálné Drajkó Máriától...


Fájdalmas búcsú Gálné Drajkó Máriától

Március 17-én 15 órakor végső nyugalomra helyezték Nyergesen az Öreg Temetőben Gálné Drajkó Mária tanárnőt, a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóhelyettesét. A csendes szertartáson családja, városunk jelenlegi és volt vezetői, kollégái, tanítványai, tisztelői vettek részt. Az egyházi szertartást Molnár Alajos plébános úr végezte, a város nevében Zara Melinda igazgató búcsúztatta Marikát. Emlékét örökre, kegyelettel őrizzük!

Búcsú Fekete Ferenctől

< Kattintás a képre >

2014. március 16., vasárnap

Szeles, esős március 15-i ünnepség

A zord időjárás ellenére szép számú közönség jelenlétével ünnepelte Nyergesújfalu Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit. Az ünnepség kezdetén mégcsak a szél erősödött meg - a program végére szakadni kezdett az eső. Mohácsi Attila színművész már a zuhogó esőben énekelte Marius dalát.
A hősi küzdelemre Mihelik Magolna polgármester emlékezett, a Szabolcsi Bence Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara Térségi Közösségi Ház lépcsőiről kísérte az ünnepséget. A megemlékezésen országgyűlési képviselőnk, Völner Pál is részt vett.
Idén a márciusi havazás legalább elmaradt :-)

2014. március 12., szerda

a képek beszélnek


Március 12-én kampányrendezvény színhelye volt a Térségi Közösségi Ház. A téren demonstrálók is fogadták a kampányolókat. A teremben ilyen képet rögzíthettünk.


2014. március 11., kedd

Nekrológ Gálné Drajkó Máriáért


Fájdalommal hallottuk a hírt, örökre elment közülünk kollégánk, barátunk Gálné Drajkó Mária.

Marika 1987-től az Eternit Általános Iskola, majd ezt követően jogutódja, a Kernstok Károly Általános Iskola pedagógusa volt. 1985-től az iskola eterniti telephelyének igazgatóhelyettese, 2012 januárjától az iskola nevelési igazgatóhelyettese.

Több mint 25 éven keresztül nevelte, oktatta lelkiismeretes munkával a rábízott gyermekeket. Tanárként, igazgatóhelyettesként nagyon sokat tett a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedéséért, pályája során mindvégig kiemelt feladatnak tekintette a tehetséggondozást, a nehézhelyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását. Gyermek, szülő, kolléga bármikor, bátran fordulhatott hozzá, soha senkinek semmire nem mondott nemet. A családokkal való kapcsolata is példaértékű volt, nem ritkán magánjellegű gondjaikkal is felkeresték. Vezetőként, pedagógusként maximálisan kiállt a tanulókért, a kollégákért. Toleráns magatartásával, emberségével, elhivatottságával mindig példát mutatott kollégáinak.

Marika neve összeforrt az eterniti családi nappal, a városrészi karácsonnyal, az ünnepi műsorokkal az idősek otthonában és számos más programmal, melyeket kollégáival közösen szervezett, ám a „motor” elvitathatlanul ő volt.

A hátrányos helyzetű gyermekekért végzett évtizedes munkája elismeréseként 2012-ben a Komárom–Esztergom Megyei Közgyűlés Vályi István Díj kitüntetésben részesítette.

Kitartásával, akaratával szinte mindig célba ért, legyőzte a nehézségeket. A lehetetlent nem ismerte. Betegségéhez is így állt hozzá, vasakarattal küzdött az utolsó percig. Élete legnagyobb harcát, az utolsót sajnos elvesztette. Ám ebben is példát mutatott nekünk itt maradóknak. Személyében értékes pedagógust, kollégát, pótolhatatlan barátot vesztettünk el.

Nyugodj békében, szívünkben örökké élsz!
(Nagy Sándor)