2011. február 3., csütörtök

Díszpolgáraink


Évszázados szép szokás, hogy az azt kiérdemlőket “DÍSZPOLGÁR”-ává választja egy település. Ez így van Nyergesújfalun is. Itt szeretném bemutatni városunk eddigi díszpolgárait. Nyergesújfalu nagyközség 1930. október 19-én a világháborúban hősi halált halt fiai iránt érzett kegyeletének kifejezésére emlékművet emelt, ezen alkalommal a községi képviselő-testület díszközgyűlése József királyi főherceg tábornagy úr őfenségét díszpolgárává választotta...

1942. február 4-én Nyergesújfalu nagyközség képviselő-testülete Lamotte Károly őméltóságát a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagját, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatóját, a Magyar Viscosa Rt. elnökét, Nyergesújfalu nagyközség örökös díszpolgárává választotta, és a vasút utcát Lamotte Károly utcának (ma József Attila utca) nevezte el.

Nyergesújfalu Város Tanácsa 4/1989. (XII. 19.) számú rendeletével DÍSZPOLGÁRI cím adományozásáról döntött, melyet aztán Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1992, 1996, 2000, 2005-ben rendeletével kiegészített és módosított. Jelenleg a rendelet kivonata így szól.

Díszpolgári cím adományozható annak az élő vagy holt személynek, aki:
› Nyergesújfalu és lakossága gazdasági, kulturális előrehaladása érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, politikai, gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészi munkájával, alkotásaival elősegítette a város fejlődését,
› a tudomány vagy művészet területén jelentős érdemeket szerzett, és munkássága során kapcsolatba került Nyergesújfaluval,
› egyéb irányú kiemelkedő tevékenységével közvetlenül vagy közvetve hozzájárult Nyergesújfalu fejlődéséhez, jó hírének, tekintélyének és megbecsülésének gyarapításához, növeléséhez.”

A díszpolgári címben részesített személy díszes tokban elhelyezett díszpolgári oklevelet, díszpolgári érmet és bruttó 430 000,- Ft pénzbeli jutalmat kap. Díszpolgári cím adományozására személyi javaslatot tehet minden vá-lasztójoggal felruházott nyergesújfalui állampolgár. A rendelet tartalmazza a díszpolgári cím adományozásának feltételeit, lebonyolítását, a címmel járó jogokat is.

Az elmúlt 20 évben a következő személyeknek ítélte oda a város a DÍSZPOLGÁRI CÍMET:

1. Nyergesújfalu Városi Tanácsa 1990. június 28-i ülésén VECSÉSI SÁNDOR-t, Nyergesújfalu díszpolgárává nyilvánította. A Munkácsy-díjas és Érdemes Művész műveinek gyakori témái a nyergesi gyerekkori emlékei, a szülei, a szülői ház. Munkásságával jelentősen hozzájárult Nyergesújfalu jó hírének, tekintélyének és megbecsülésének gyarapításához.

2. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1991. augusztus 20-án a “Nyergesújfalu díszpolgára” címet adományozta KOTTRA MIHÁLY-nak. A pedagóguscsaládban született, majd Repülőtiszti Akadémiát végzett aktív katonatisztet 1950-ben leszerelték, ezután volt mozdonyvezető, gépkocsivezető, tisztviselő a Viscosa gyárban. Autodidakta helytörténészként sokat foglalkozott Nyergesújfalu történelmének kutatásával. Ennek eredménye a “Nyergesújfalu a történelem tükrében” című monográfiája. Az ő élete igazi jó példája a lakóhelyszerető, érte tenni is akaró állampolgárnak.

3. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1991. augusztus 20-án „Nyergesújfalu díszpolgára” címet adományozta DR. TÓTH-TURCZER NÁNDOR-nak. 1955-ben Visegrádról helyezték át büntetésből Nyergesújfalura plébánosnak, mert ott szembekerült az akkori hatalom uraival. 41 évig szolgált településünkön. Itt sokat tett a híveiért, azért, hogy a város vezetésével jó együttműködést, egymást erősítő, egymást segítő kapcsolatot alakítson ki. Így lett ő Nyergesújfalun mindenki Nándi bácsija, így lett Nyergesújfalu díszpolgára is.

4. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1998. augusztus 20-án “Nyergesújfalu díszpolgára” címet adományozta FEKETE FERENC-nek. 1946-ban jött a Magyar Viscosa Rt-hez. Itt a munka mellett tovább tanult és szerzett vegyészmérnöki diplomát. 1956-ban, a Munkástanács támogatásával a Magyar Viscosagyár igazgatója lett, mely beosztásában 1968-ig dolgozott. 1968-tól 1985. évi nyugdíjba meneteléig termelési és kereskedelmi igazgatója volt a gyárnak. Ezen idő alatt irányította a gyár és közvetve a város fejlődését meghatározó beruházások előkészítését és kivitelezését. Nagy szerepe volt az akkori fejlesztésekben, és velük összefüggésben a Május 1 téri lakótelep fejlesztésében.

5. és 6. Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete 2000. október 12-i rendkívüli ülésén a Millennium évében díszpolgári címet adományozott német testvérvárosunk, Neu Wulmstorf korábbi városigazgatójának JÜRGEN BADUR-nak, és ALFONS HEER képviselőnek. Jürgen Badur városigazgatónak fontos szerepe volt a testvérkapcsolat létrejöttében, és a már 10 éves kapcsolat sikereiben. Alfons Heer a CDU-frakció tagja, a szociális bizottság elnöke, vállalkozó, Nyergesújfalu őszinte barátja. Évente többször látogatott városunkba, sosem jött üres kézzel. Évente jelentős összeggel támogatta a ZOLTEK sportegyesületet, a város négy óvodáját, a Szent Mihály Idősek Otthonának építését, a római katolikus templom felújítását, és más intézményeket is.

7. Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete 2001. május 28-án a millenniumi zászló ünnepélyes átadásakor díszpolgári címet adományozott testvérvárosunk Karlsdorf Neuthard polgármesterének, EGON KLEFENZ-nek. Ezzel köszönte meg Nyergesújfalu azt az áldozatos munkáját, amellyel testvérvárosunk első embere a városunk fejlődését elősegítette, sikeressé tette a két város kapcsolatának tíz évét.

8. Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete 2010. október 9-én nyugdíjba vonulása alkalmából díszpolgári címet adományozott MISKOLCZI JÓZSEF-nek. Miskolczi József 26 évig volt településünk első embere. 1984–1990 között tanácselnök, majd 1990–2010 között polgármesterként. Az ő nevéhez és sikeres munkájához fűződik Nyergesújfalu 1989. március 1-jei várossá nyilvánítása, a rendszerváltozás utáni számtalan beruházás, fejlesztés, hitelmentes gazdálkodás, amelyek városunkat példaértékűvé, irigyeltté tették az ország hasonló nagyságú települései szemében. Mellékelni akartam díszpolgáraink fényképeit is, de azok már nem fértek be ebbe a cikkbe. Ők megtekinthetők a városháza dísztermében és a Nyergesi János Emlékházban.
Padányi Lajos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése