2011. február 2., szerda

Kedves Olvasók!

A 2011-es esztendő abban biztosan hasonlít az előzőekre, hogy helyben is lesz bőven teendőnk...Fontos feladatunk, hogy vigyázzunk mindarra, amit elődeink megteremtettek, legyen szó családi sikerekről, régi hagyományokról és az előző képviselő-testületek munkájáról. A már lerakott, stabil alapzatra könnyebb új köveket rakni. Ezek a kövek fontosak, de csak az emberi összetartás, az ott élők elégedettsége teremt közösséget egy-egy településen, ezért szükség van megfelelő kötőanyagokra: emberbarát közigazgatásra és egészségügyi ellátásra, hatékony és következetes, mindeközben gyermekközpontú közoktatási intézményekre, gyermekvédelmi, valamint szociális hálóra, a helyi és hazai gazdaság támogatására, civil szervezetekre, megfelelő városképre, javuló tájékoztatásra.
Nehéz megfelelni az anyagi forrásokkal megteremthető elvárásoknak akkor, amikor a stabil, kiszámítható államháztartás megteremtése érdekében tett erőfeszítések és a 2008-as gazdasági válság (konkrétan a drasztikusan csökkenő iparűzési adó és SZJA-bevétel) együtt jelennek meg, negatív hatással a város költségvetésére. Ennek ellenére több beruházás valósul meg a tavaly nyert pályázatoknak és sok évnyi takarékosságnak köszönhetően: elkészül a Kernstok Károly Általános Iskola teljesen felújított és csaknem kétszeresére bővült épülete, ősszel a Kernstok-villa tárja ki kapuit Önök előtt, valamint felépül a gyermekjóléti szolgálat önálló épülete. Ezek a fontos beruházások már az idei költségvetés terhére valósulnak meg, minimális mozgásteret hagyva az új képviselő-testületnek.
Az Új Széchenyi Terv – elsősorban energia-hatékonysági – pályázatain elindul az önkormányzat. Elengedhetetlen egy évek óta halogatott feladat: a jelenlegi, méretünkhöz képest túlburjánzó intézményhálózat áttekintése, a párhuzamosságok felülvizsgálata.
Az ország korábbi túlköltekezéséből adódó kényszerű intézkedések által átalakul a közmunkaprogram, ezzel sokan veszítik el szerény jövedelmüket. Ez további terheket ró az önkormányzatra is, hiszen a segélyezettek száma növekszik és az eddigiekben megszokott rendezettség nehezen érhető el negyedrésznyi közhasznú alkalmazott munkájával.

Végül, essen szó a lapról, amit kezében tart a kedves Olvasó: az utóbbi időszakban elkezdtük a város kommunikációjának megújítását. A Hírmondó mellett foglalkozunk a honlappal, a városi televízióval, új városismertető kiadványokkal. Ebben az évben a kiadványokra szánt keretből kivételesen nem művészeti albumokat, helytörténeti kiadványokat adunk ki, hanem új képeslapokat és értékeinket, gazdaságunkat ismertető brosúrákat.
Az újság terén az út legelején járunk Kovács I. Tamásné felelős szerkesztővel és Kákonyi Gellért „kultúrfelelőssel”, akik szintén nem szakemberek a sajtó területén, de lelkesek. Ennek a lelkesedésnek első, korántsem kiforrott, így a jövő hónaptól új rovatokkal bővülő eredménye a megújult Hírmondó, amely ezután áttekinthetőbben tartalmazza a helyi híreket és több korosztályt kíván megszólítani. Célunk, hogy hónapról-hónapra pontos, hiteles információkkal lássuk el közösségünket. Ehhez örömmel várjuk a magukban az íráshoz kedvet, tehetséget érző Olvasók beszámolóit, ajánlóit.

Mit kívánhatnék január táján, 2011 első Hírmondójában Nyergesújfalu lakóinak? A betegeknek gyógyulást, a rászorulóknak segítséget, a magányosoknak barátokat, társat, a békétleneknek megnyugvást, a dolgozni képeseknek munkát, a vállalkozóknak szintén sok munkát és jó befektetést, az egészen fiataloknak jó tanulást és beteljesedő álmokat – utóbbit kívánom mindenkinek.
Olvassák továbbra is a Hírmondót, annak elektronikus – véleményezhető – változatát és városi honlapunkat!
Figyelmüket köszönve, üdvözlettel:
Mihelik Magdolna


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése