2011. augusztus 7., vasárnap

Változások a közoktatási szolgáltatásokban - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Tájékoztatást szeretnénk adni az intézményünkben történt változásokról, hisz 2010 szeptembere óta a mikrotérségi ellátást biztosító Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Pedagógiai Szakszolgálattá alakult. Feladatunk Nyergesújfalu, Lábatlan Süttő, Bajót közigazgatási területen élő gyermekek ellátása.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellátási feladatai, mint szolgáltatási tevékenység a nevelési tanácsadás és logopédiai tevékenysége kibővült a korai gondozási, az utazó tanári- és - a szeptemberben elindítandó - gyógytestnevelési szolgáltatással. A törvényi (4/2010. OKM rendelet) változásoknak megfelelően cél a komplex egységes ellátás biztosítása - a gyógypedagógiai, a pszichológiai, a pedagógiai, a pszichiátriai tevékenységek által - a gyermekek hátrányainak csökkentése érdekében.

A nevelési tanácsadás feladata a tanulási viselkedési magatartási zavaros gyermekek diagnosztizálása és terápiás ellátása. Szakvélemény készítése a gyermek problémája vonatkozásában, pl. iskolaérettségi vizsgálat beiskolázásnál, iskolai értékelések, minősítések alóli felmentések, tantárgy tantárgyrész értékelése alóli felmentések kiállítása szakmai és törvényi szabályozások szerint pl dyslexia, dysgráfia, dyscalculia és egyéb tanulási nehézség fennállása esetén. Ugyanezen szakvélemények éves, kétéves, és a hároméves kontroll felülvizsgálatát is elvégzi intézményünk. További feladatunk a pszichológiai hátterű viselkedési és magatartási zavarok diagnosztizálása és terápiás ellátása. Leginkább a szűrés-megelőzésre kívánja intézményünk a hangsúlyt fektetni, ezért az 5-6 éves és az első osztályos gyermekek pedagógiai szűrővizsgálatba részesülnek a tanulási nehézségek megelőzése céljából.
Nevelési tanácsadás ellátásában a területen a 2010/2011-es tanévben 176 fő gyermek vett részt.

A logopédiai szolgáltatások biztosítása a beszédhibák diagnosztizálása és terápiás ellátása. Lábatlan, Süttő, Bajót településeken a közoktatási intézményekben, Nyergesújfalun a Pedagógiai Szakszolgálatnál történik az ellátás. A logopédusok minden közoktatási intézményben szeptemberben a beszédhibák diagnosztizálása érdekében szűréseket végeznek 5-6 éves kortól kezdődően. Célunk a gyermekek beszédhibájának csökkentése érdekében a szülőkkel történő rendszeres konzultáció biztosítása. A logopédiai feladatok ellátása által cél a beszédhibák megszüntetése, ill. csökkentése a tankötelezettség megkezdése előtt.
Logopédia ellátásban a területen 153 fő gyermek részesült a 2010/2011-es tanévben.

Korai gondozási, fejlesztési szolgáltatást azon csecsemők számára vezettük be, akik 0-5 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek, és teljes diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában.
A gyógypedagógiai habilitációs tevékenység feladata a komplex képességek kibontakoztatása, funkcióéretté tétele. A gyermekek előnyös fejlődésének megteremtése.
A korai gondozásban való részvétel a mozgás, értelem, érzékszervi, viselkedési elmaradások diagnosztizálása, cél a hátrányok leküzdésével a gyermek fejlődésének biztosítása. Az ellátásba való bekapcsolódást az országos hatáskörű szakértői bizottságok, illetve az illetékes tanulási képességét vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg.
Korai gondozási tevékenységbe a területen 7 gyermek részesült a 2010/2011-es tanévben.

Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás az utazó gyógypedagógusok feladata a közoktatási intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs, rehabilitációs óráinak megtartása, és a tanulási nehézséggel küzdő szakvéleménnyel rendelkező gyermekek fejlesztő foglalkoztatásának biztosítása. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja az eltérő fejlődésű, fejlesztésre szoruló vagy éppen rehabilitációt kívánó gyermekek ellátását, a gyermek hátrányainak csökkentése érdekében az iskolai óvodai tanulási, beilleszkedési folyamatban.
Utazó gyógypedagógiai szolgáltatásba 108 fő gyermek részesült a 2010/2011-es tanévben.

Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelési szolgáltatás 2011. szeptember 1-től kerül bevezetésre Nyergesújfalu, Bajót és Süttő közoktatási intézmények működési területein. A gyermekek tanulási-, pszichés-, magatartásproblémái, tünetei egyre komplexebb kezelési ellátási formákat kívánnak meg szakmai szolgáltatásunktól.

***

Nyáron intézményünk folyamatos ügyeletet tart és ez idő alatt is szeretettel várják szakembereink a hozzánk forduló szülőket és gyermeket.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

(Nyomtatásban megjelent a Nyergesi Hírmondó 2011. augusztusi számában.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése