2011. június 25., szombat

Az Eternit Építők Sportegyesület közhasznúsági jelentései

Az Eternit Építők Sportegyesület  Közhasznúsági jelentése a 2007-es esztendőről

1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Eternit Építők Sportegyesület 2007. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 459 ezer Ft, a saját tőke 459 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú Sportegyesületi eredménykimutatásból.

2.  KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Sportegyesület állami támogatást nem kapott.

3.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Sportegyesület tartaléka (vagyona) 73 ezer Ft összeggel nőt. A Sportegyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Sportegyesületünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések

5.  KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 550.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 120 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt.

7.  A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A sportegyesület céljainak megfelelően biztosította a rendszeres sportolás (versenyeztetés) testedzés lehetőségét. Hétről hétre heti két alkalommal az ETERNIT ÁLTALÁNOS ISKOLA tornatermében képzett edzők irányítása mellett a környék fiataljainak és az asztalitenisz sportot kedvelőinek teremtettünk lehetőséget a sportág gyakorlására.
2007-ben az újonnan felkerült csapatunk az NB II-ben a VII. helyen végzett.

Nyergesújfalu, 2008. január 23.

Dr. Völner Pál
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Eternit Építők Sportegyesület közgyűlése 2008. január 25-ei ülésén elfogadta.
----------------------------------------------------------

Az Eternit Építők Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Eternit Építők Sportegyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 533 ezer Ft, a saját tőke 533 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú Sportegyesületi eredménykimutatásból.

2.  KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Sportegyesület állami támogatást nem kapott.

3.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Sportegyesület tartaléka (vagyona) 74 ezer Ft összeggel nőt. A Sportegyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Ebben az évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára, valamint a következő évre 37 ezer Ft-t működési célokra áthelyeztük. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Sportegyesületünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések

5.  KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 750.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 200 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt.

7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A sportegyesület céljainak megfelelően biztosította a rendszeres sportolás (versenyeztetés) testedzés lehetőségét. Hétről hétre heti két alkalommal az ETERNITI ISKOLA tornatermében képzett edzők irányítása mellett a környék fiataljainak és az asztalitenisz sportot kedvelőinek teremtettünk lehetőséget a sportág gyakorlására.
2008-as évben a NB II-ben szereplő csapatunk 10. helyen végzett, s így sajnos az NB II-ből kiesett, ősztől az NB III-ban folytatta játékát. Megyei csapatunk a Megyei „A” Ligában szerepel és szoros mérkőzések játszásával öregbiti az egyesület hírnevét. Több alkalommal részt vettünk a Megyei egyéni versenyeken, ahol ifi korú játékosaink rendszerint a döntőbe kerültek.
Bajnoki mérkőzéseink jelenleg is zajlanak, játékosaink jó eredménnyel szerepelnek. Mindkét csapatunk becsületesen a sport és a győzelem szellemében edzi magát és küzd a mérkőzéseken. A programoknak köszönhetően az edzéseken résztvevők száma fokozatosan nő.

Nyergesújfalu, 2009. február 05.

Dr. Völner Pál
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Eternit Építők Sportegyesület közgyűlése 2009. február 7-ei ülésén elfogadta.

----------------------------------------------------------

Az Eternit Építők Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 

1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Eternit Építők Sportegyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 185 ezer Ft, a saját tőke 185 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú Sportegyesületi eredménykimutatásból.

2.  KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Sportegyesület állami támogatást nem kapott.

3.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Sportegyesület tartaléka (vagyona) 348 ezer Ft összeggel csökkent. A Sportegyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Mivel ebben az évben önkormányzati támogatás nem érkezett, így az előző évekből megtakarított működési tartalékot használtuk fel a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Sportegyesületünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5.  KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk önkormányzati támogatásban nem részesült.

6. A KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt.

7.  A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A sportegyesület céljainak megfelelően biztosította a rendszeres sportolás (versenyeztetés) testedzés lehetőségét. Hétről hétre heti két alkalommal az ETERNITI ISKOLA tornatermében képzett edzők irányítása mellett a környék fiataljainak és az asztalitenisz sportot kedvelőinek teremtettünk lehetőséget a sportág gyakorlására.
2009-ben NB III-ban szereplő csapatunk 7. helyen zárta az évet az 5. és a 6. helyen lévő csapatokkal, pontazonossággal. A Megyei Bajnokságban („A”ligában) szereplő csapatunk a 10. helyen zárta az évet. Több alkalommal részt vettünk a Megyei egyéni versenyeken, ahol ifi korú játékosaink rendszerint a döntőbe kerültek.
A programoknak köszönhetően az edzéseken résztvevők száma fokozatosan nő. A csellengő gyerekek ismét vannak és van köztük rendkívül tehetséges játékos is.

Nyergesújfalu, 2010. január 28.
Dr. Völner Pál elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Eternit Építők Sportegyesület közgyűlése 2010. január 29-ei ülésén elfogadta.
----------------------------------------------------------

Az Eternit Építők Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Eternit Építők Sportegyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 962 ezer Ft, a saját tőke 962 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú Sportegyesületi eredménykimutatásból.

2.  KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Sportegyesület állami támogatást nem kapott. (2.sz. melléklet)

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Sportegyesület tartaléka (vagyona) 777 ezer Ft összeggel nőt. A Sportegyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben (2009-ben) beígért önkormányzati támogatás 2010-ben érkezett meg, így, sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Sportegyesületünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5.  KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 1.100.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 1.100 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt. (6.sz. melléklet)

7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
2010-ben az NB III-ban szereplő csapatunk 12 csapatból 7. helyen végzett. Ősztől visszalépett, így az őszi fordulókat a Komárom-Esztergom megye „A” ligájában folytatta.

Nyergesújfalu, 2011. január 28.

Tóth Pál
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Eternit Építők Sportegyesület közgyűlése 2011. január 29-ei ülésén elfogadta.
--------------------------------------------------

Letölthető PDF formában:


 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése