2011. július 18., hétfő

Hírek a Városházáról - június

Mindazok, akik gyermekek étkeztetésével foglalkoznak tudják, milyen nehéz összeállítani a napi menüt több száz, vagy akár egyetlen kisgyermeknek is. Az étel, amit a kezükbe adunk, rengeteg követelménynek kell, hogy megfeleljen. A szülői, nevelői panaszokat meghallgatva a képviselő-testület új konyhát keresett és az eddigi tapasztalatokból úgy tűnik, talált is. A döntéshozatal után a közbeszerzés nyertese, a tatabányai székhelyű Kölyök Kft. központjában tett látogatást Fleith Péterné bizottsági elnök, Gálné Drajkó Mária igazgató-helyettes és Nagy Sándor intézményi referens. A látottakkal elégedettek voltak; az elmúlt hetekben szállított ételekről igen kedvező véleményt alkottak az intézmények.

Több esetben történt egyeztetés a rendelőintézetben tapasztalható problémákkal kapcsolatban, szakértő segítségével. Az új szakrendelések beindításával, a betegek panaszaival és az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatban találkozóra is sor kerül a képviselő-testület, a szakorvosok és az érintett ügyintézők jelenlétében.

Adolf Józsefné június 1-jétől Dunaalmás község jegyzői teendőit látja el, miután közös megegyezéssel távozott a nyergesi hivatal éléről.

Mint korábban hírt adtunk róla, a térség hét önkormányzata által működtetett Hétforrás Kft. kintlévősége jelentős. Munkatársai több lakásban nem tudják végrehajtani a vízkorlátozást olyan lakásokban, ahol százezrekre rúg az elmaradás. Az önkormányzati bérlakásokban élő érintetteket az önkormányzat részéről is felszólítást kaptak a vízmű munkatársainak beengedésére és a hátralék kiegyenlítésére. Amennyiben nem történik intézkedés részükről, felmondjuk a lakásbérleti szerződéseket.

Június 3-án 17 órakor került sor a pedagógusnapi ünnepségre a művelődési házban. Az ünnepelteket köszöntő és műsor várta, majd a kitüntetések, valamint színes diploma átadására és a jubilálók köszöntésére került sor.

A nyár a cserelátogatások időszaka: a testvérvárosi egyesület és a Vöröskereszt részéről a Neuthardi Falufesztivál idején járt delegáció a partnertelepülésen, míg a következő hétvégén Karlsdorf-Neuthardból érkeztek vendégek a Crumerum Fesztiválra. Szintén délebbi barátainktól érkezett az a szállítmány – immáron az ötödik – melyet a gyermekjóléti szolgálat, a Vöröskereszt, a közoktatási intézmények és az idősek otthona kapott. A szakmai együttműködés első lépéseként a Bóbita Óvoda vezetője és helyettese utazott egy hétre Karlsdorf-Neuthardba.

A történelmi fesztivál napközben a megszokott létszámú vendéget vonzotta, a szombat esti tömeg után azonban a vasárnap esti koncertek szerény érdeklődés mellett folytak. Annak ellenére, hogy megfelelő időben kezdődött a rendezvény népszerűsítése. Meggondolandó, hogy szükség van-e kibővítésére, helyszínének megváltoztatására, esetleg összevonására más fesztivállal, új vonzerő bevonására – a színvonal megtartása mellett. Erről történt egyeztetés Fekete Krisztián főszervezővel.

Június 4-én a fesztivál megnyitása után a Pro Patria emlékműnél – jelentős számú ünneplő jelenlétében - Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, államtitkár beszélt arról a nemzeti tragédiáról, amelyet a trianoni békediktátum okozott sokat szenvedett hazánknak. Az ünnepséget követően a Térségi Közösségi Házban Szerelmem, Erdély címmel Rékasi Károly színművész előadását tekinthették meg az érdeklődők.

Megtörtént a  2007-ben alapított Kiváló Diák elismerések idei átadása: június 11-én a Kernstok Károly Általános Iskola ballagási ünnepségén Kiss Blanka, 15-én a Dobó Gimnáziumban Várkonyi Gergely, 21-én az esztergomi Szent Imre Gimnáziumban Oláh Eszter, míg 22-én a Szalézi-Irinyi Középiskolában Pathó Annamária és Végh Dóra vehette át az intézmények felterjesztése és a képviselő-testület döntése alapján odaítélhető díjat.

Az a vélemény alakult ki, hogy a Nyerges TV testületi üléseket közvetítő műsora élvezhetetlen. A nyilvánosság és egyben a színvonalasabb szolgáltatás biztosítása érdekében őszig tárgyalásokat folytatunk más szolgáltatókkal.

Június 14-én Nyergesújfalun ülésezett a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa: elfogadta a 2010. évi költségvetési beszámolót és – mivel Süttő csatlakozni kíván az utazó gyógypedagógusi szolgálathoz - elindította az alapító okirat módosításának eljárását.

A civil szervezetekkel fórumon ismertettük a civil pályázat eredményét, egyeztettük az elszámolás feltételeit, kértük, vegyenek részt a nyári napközi munkájában.

Az iskolabútor beszerzése céljából ajánlatokat kért a Településfejlesztési Osztály a központosított közbeszerzés keretében érintett cégektől. Döntés a június 28-ai ülésen várható, majd a szerződéskötést követően megkezdhető az eszközök legyártása.

Június 15-én az általános iskola szakmai ellenőrzésének tapasztalatait osztotta meg a pedagógusokkal a Qualy-Co. Kft. öt szakértője. A vizsgálat eredményéről beszámolunk ebben a lapszámban.

Az iskolaigazgatói pályázatra hárman jelentkeztek, közülük kettő pályázó nem felelt meg a törvényi feltételeknek szakvizsga hiánya miatt. Szlávik József igazgatóé az egyetlen érvényes pályázat. Ezt azonban a Német Kisebbségi Önkormányzat nem fogadta el, így a képviselő-testület új pályázatot ír ki. Ebben az esetben meghiúsult ún. „együttdöntési mechanizmus”: ennek lényege, hogy a döntéshozatali jogosultság ugyan a helyi önkormányzatot illeti meg, azonban a kisebbségi közösséget érintő fontos döntés meghozatalához – kisebbségi intézményről lévén szó - ki kell kérni a kisebbségi önkormányzat egyetértését is.

Június 9-én a kistérségi társulás társulási tanácsa ülésezett Esztergomban: tíz téma szerepelt napirenden, az előterjesztések (mind jóváhagyásra kerültek) megtekinthetőek a városi honlapon. Nyergesújfalu kistérségi pályázat keretében tíz munkást vehet fel a közterületek parlagfű-mentesítésére.

* * *

A június 28-ai képviselő-testületi ülés lapzárta után lesz, a döntésekről a következő számban adunk tájékoztatást.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete – munkaterv szerint – július hónapban nem ülésezik. Rendkívüli ülésen, július 5-én döntöttek a képviselők az új jegyző személyéről – zárt ülésen. A nyilvánosság kizárására azért volt szükség, mert a jelöltek egy része zárt ülésen kérte pályázata elbírálását. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz szükséges rendkívüli ülés(ek) időpontjáról a Hírmondóban és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján értesítjük a lakosságot.

 
(Nyomtatásban megjelent a Nyergesi Hírmondó júliusi számában.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése