2011. július 27., szerda

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kernstok Károly Általános Iskola
igazgatói munkakörének betöltésére

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatói ( magasabb vezető) munkakörének betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. október 01–től 2016. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A két telephellyel és egy tagintézménnyel (Bojóthy Simon Általános Iskola) rendelkező, német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vezetői pótlék megállapítására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- főiskola, pedagógus
- pedagógus szakvizsga, tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat
- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- magyar állampolgárság;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség
Előnyt jelent:
- közoktatás-vezetői szakvizsga
- vezetői tapasztalat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata,
- a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
- a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 10 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
- szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
- szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor intézményi referens nyújt a 33-514-341-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban kérjük benyújtani postai úton Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni: igazgatói pályázat.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (13) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /3/ bekezdése alapján, valamint a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:
               NEF Oktatási és Kulturális Közlöny
               kozigallas.gov.hu honlap
               http://www.nyergesujfalu.hu/ honlap
              Nyergesújfalui Hírmondó c. önkormányzati lap
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. június 30.
 
Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a http://www.nyergesujfalu.hu/ honlapon érhető el.

6 megjegyzés:

 1. Ezen most röhögjek? Ne vesd el a "sujkot" - még kikel nekem. Én se vagyok tag, most akkor azonnal harakirit folytassak magammal szemben?
  De viccként elfogadom a megjegyzésed!

  VálaszTörlés
 2. "Csak" a fentiek:-), de azok elengedhetetlenek, törvényileg.
  MM

  VálaszTörlés
 3. De ha nem is feltétel,azért előny! Különben, gondolom nem jönnek a pályázati pénzek. lsd: balázs józsef

  VálaszTörlés
 4. A sztori elég "gázos" - én maradnék a nyergesi témáknál... Muszáj Neked ezen a blogoldalon országos botrányokat boncolgatni? Emlegessem Neked a 2006-os önkormányzati választás után megszólaló akkori kormánypárti politikus szösszenetét, hogyan kell "kicsinálni" az akkorra többségében ellenzéki vált megyei önkormányzatokat? Próbálj meg napirendre térni e pályázat fölött - aztán majd kérd a párttagságiját a megválasztott dirinek. Gittrágás.

  VálaszTörlés
 5. Nem is értem, korábban miért jöttek pályázati pénzek. Ez most sincs másképp.

  VálaszTörlés