2011. április 30., szombat

Négy önkormányzat együtt ünnepelte a Rendőrség NapjátBajót, Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő önkormányzatai ünnepelték együtt Szent György-napja alkalmából a Rendőrség Napját. A rendezvényen részt vett a Nyergesújfalui Rendőrőrs személyi állománya, Lábatlan, Nyer-gesújfalu települések Polgárőrségének vezetői, Csizmadia Gábor rendőrezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrség főkapitánya, Sturcz Viktória rendőralezredes, az esztergomi városi rendőrkapitányság megbízott vezetője, a Rendőrőrs illetékességi területén működő önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, Bárdos Zoltán, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a lábatlani szervezet vezetője és Stolczenberger Tibor tűzoltóparancsnok.
Mihelik Magdolna köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A polgármester méltatta azokat, akik családunkra, otthonunkra, tulajdonunkra, testi épségünkre vigyáznak. Mindezt folyama- tos létszámhiánnyal, a szabadságok kiadásának ellehetetlenülésével, pihenés nélkül végzik úgy, hogy közben folyamatos szakmai megújulást várnak el tőlük. Utalt arra is, hogy a rendőri pálya presztízse folyamatosan csökken, a fiatalok nem látnak perspektívát a hivatásban.
A statisztikai adatokat elemezve a polgármester kiemelte, hogy a fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően városunkban – és nyilván a környékbeli településeken is – csökkent a bűncselekmények száma, a kisebb vagyon elleni cselekmények azonban kivételnek számítanak. A jelenlegi morális válsághoz és a munkaerőpiaci helyzethez képest nem meglepő a tendencia romlása. A feladatok nőttek, hiszen új lopási célpontként megjelent a Tesco Áruház, nőtt a veszélyeztetett kiskorúak száma és az elszegényedés is rossz útra téríti a kevésbé szilárd erkölcsű állampolgárokat.
Ami viszont különösen pozitív, hogy a rendőrség és a polgárőrség az intéz-ményekkel napi kapcsolatban áll, a közös érdekek mentén kitűnő az együttműködésük. A törvénytisztelő, rend- és békeszerető polgárok tudják, a “Szolgálunk és védünk” nem csupán egy hangzatos jelmondat. Akik nem tartoznak a törvénytisztelők táborába, szem előtt vannak, rendőreink, polgárőreink alaposan ismerik őket és a jogszabályi kereteken belül mindent elkövetnek, hogy ne árthassanak. Az önkormányzat négy rendőrt és két polgárőrt részesített pénzjutalomban a nyergesújfalui rendőrőrs és a polgárőrség tagjainak javaslata alapján.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése